Partners in Learning

 • รายชื่อคุณครูผู้ผ่านการคัดเลือก
 • คุณสมบัติ
 • รางวัลเกียรติยศ
 • ขั้นตอนการสมัคร
 • สอบถามเพิ่มเติม

ครูผู้ผ่านการคัดเลือกการนำเสนอผลงานวิชาการโครงการ Partners in Learning Thailand Forum 2012  และ
ตัวแทนครูไทยร่วมการประชุมสัมมนาและนำเสนอผลงานวิชาการ ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ณ งาน Microsoft Partners in Learning Asia Forum ประจำปี 2555

(ภาพจากซ้าย-ไปขวา)


 

ชื่อ

นามสกุล

โรงเรียน

สังกัด

เขต

1

นาย อาทิกร

เก้าเอี้ยน

อนุบาลทุ่งหว้า

สพป. สตูล

-

2

นางสาว กานต์ธีรา

เอื้อนภาพร

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

สป. สมุทรปราการ

1

3

นางสาว พีชะพะงา

นิรัตติมานนท์

บ้านชาคลี

สพป. ระนอง

-

4

นาย ศตภิษัช

ไกรษี

กันทรารมณ์

สพม. ศรีสะเกษ

28

5

นาย สุเทพ

ชินวงศ์

ศรีปทุมพิทยาคม

สพม. สุรินทร์

33

6

นาย กอบวิทย์

พิริยะวัฒน์

นนทรีวิทยา

สพม. กรุงเทพมหานคร

2

7

นาง จรินทร์

ธงงาม

แม่ริมวิทยาคม

สพม. เชียงใหม่

34

8

นางสาว กาญจนา

ตุ่นคำแดง

แม่ปะวิทยาคม

สพม. ตาก

38

9

นางสาว รุจิดา

สุขใส

หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา

สพม. สงขลา

16


คุณสมบัติของครูผู้สมัคร

 • เป็นครูระดับประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษาที่สอนในทุกกลุ่มสาระวิชา
 • เป็นครูไทยหัวใจไอทีที่มีผลงานของตนเองในการสร้างสรรค์ และนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา และหรือการสอนทุกสาระการเรียนรู้ มีผลต่อการพัฒนาการศึกษาไทยต่อเพื่อนครูและนักเรียน และวงการการศึกษาไทย


หลักเกณฑ์ในการตัดสิน 100 คะแนน

 • แนวคิดการสร้างสรรค์ผลงาน
  • มีวัตถุประสงค์หรือมีเป้าหมายเพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนอย่างชัดเจน
  • ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้เรียน
  • มีกลวิธี / ทฤษฎีการสอน ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
 • ความคิดเชิงสร้างสรรค์ในการบูรณาการแผนการสอนร่วมกับ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือความเป็นนวัตกรรมใหม่
  • มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ในการใช้เครื่องมือ ICT ในการเรียนการสอน
  • มีการบูรณาการ ICT เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน
 • เทคนิคการนำเสนอ


คณะกรรมการในการตัดสิน

 • ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 • ผู้ทรงคุณวุฒิแวดวงการศึกษาไทย และบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยการแต่งตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 • คณะครูตัวแทน Thailand Innovative Teachers Leadership Award ปี 2004-2009


กำหนดการส่งผลงาน และนำเสนอผลงาน

วันนี้ - 10 มกราคม 2555 ลงทะเบียนรับสมัครออนไลน์ (พร้อมรายละเอียดผลงานอย่างย่อ)
10 มกราคม 2555 ปิดการรับสมัครอย่างเป็นทางการ
15 มกราคม 2555 ประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก ติดตามได้ที่ www.pil.in.th
3 – 5 กุมภาพันธ์ 2555 นำเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศแบบโปสเตอร์ พร้อมบรรยายผลงานด้วยตนเอง
5 กุมภาพันธ์ 2555 ประกาศผลการคัดเลือก 8-10 ท่าน ตัวแทนครูไทยหัวใจไอที
15 -16 มีนาคม 2555 ตัวแทนครูไทย ประชุมเตรียมความพร้อมการนำเสนอผลงานระดับเอเชียแปซิฟิก
17 - 22 มีนาคม 2555 ตัวแทนครูไทย 8-10 ท่าน เดินทางนำเสนอผลงานระดับเอเชียแปซิฟิก ณ เมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์
22 มีนาคม 2555 ประกาศผล ตัวแทนครูไทย 1 ท่าน เพื่อการนำเสนอผลงานระดับโลก ณ กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ
พฤศจิกายน 2555 ตัวแทนครูไทย 1 ท่าน เดินทางนำเสนอผลงานระดับโลก ณ กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ

** หมายเหตุ : วัน เวลา และสถานที่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงและจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ผ่านอีเมล์@pil.in.th, www.pil.in.th และหน้าแฟนเพจ Thailand Partners in Learningรอบรองชนะเลิศ (ประกาศผลรอบแรก)

 • ใบประกาศเกียรติคุณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และโครงการ Partners in Learning โดย บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

รอบรองชนะเลิศ

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จะพิจารณาคัดเลือกครูที่ได้รับรางวัลจากโครงการฯ นี้ จำนวน 8-10 ท่าน

 • โล่รางวัลเกียรติยศ
 • เกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และโครงการ Partners in Learning โดย บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • เงินรางวัลสนับสนุน จำนวนท่านละ 10,000 บาท
 • เป็นตัวแทนประเทศไทยในการเข้าร่วมการประชุมระดับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกโครงการ “8th Asia Pacific Regional Innovative Education Forum” ในช่วงเดือนมีนาคม 2555
 • มีโอกาสได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมการประชุมครูและผู้บริหารทางการศึกษาทั่วโลก “Microsoft Partners in Learning Global Forum” ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2555
 • โครงการ Partners in Learning สนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดการเดินทาง

ขั้นตอนการสมัคร และวิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

1.
สมัครผ่านระบบออนไลน์
 • ผู้สมัครทุกท่านต้องสมัครอีเมล์ของของโครงการ (username@pil.in.th) โดยสมัครได้ที่ www.pil.in.th หากมีเรียบร้อยแล้วให้ Sign in เข้าระบบที่มุมบนขวาของเว็บไซต์
 • เมื่อกลับเข้ามาสู่หน้าของโครงการ Innovative Teacher 2012 อีกครั้ง ให้คลิกที่ปุ่มรับสมัคร
 • การส่งข้อมูลหรือการกรอกข้อมูลออนไลน์ ขอเป็นการส่งเพียงครั้งเดียวเท่านั้น
 • หากต้องการแก้ไขข้อมูลใบสมัคร “ขอความกรุณาแจ้งกลับมาทางอีเมล์โครงการฯ ITLA2012@pil.in.th กรุณาอย่าส่งซ้ำ
 • คณะกรรมการขอแนะนำให้กรอกข้อมูลออนไลน์ล่วงหน้า เพื่อป้องกันความแออัดของข้อมูลในการส่งในช่วงสัปดาห์สุดท้าย

2.
ตรวจสอบรายชื่อ ได้ที่ www.pil.in.th ภายหลัง 1 สัปดาห์ นับจากวันปิดรับสมัคร

3.
คณะกรรมการอาจขอข้อมูล เพื่อการพิจารณาเพิ่มเติมภายหลังจากการส่งใบสมัครของท่าน

4.
นำเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศแบบโปสตอร์ พร้อมบรรยายผลงานด้วยตนเองเงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

1.
มีสถานะเป็นครูประจำการในโรงเรียนที่สมัคร ณ วันที่ประกาศผล วันรับรางวัล และวันจัดกิจกรรมอื่นๆ ภายใต้โครงการ Partners in Learning Thailand Forum 2012 และกิจกรรม Thailand Innovative Teachers Leadership Awards 2012

2.
ครูผู้ส่งใบสมัคร และแบบนำเสนอผลงาน ถือว่าได้รับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ แล้ว

3.
ครู ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการสมัคร ทั้งสิ้น

4.
หากครูผู้ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการฯ มีปัญหาต่าง ๆ ในการเข้าร่วมโครงการ ให้อีเมล์มาที่ ITLA2012@PiL.in.th ขอสงวนสิทธิ์ตอบอีเมล์เฉพาะผู้ใช้อีเมล์ @Pil.in.th เท่านั้น

5.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และโครงการ Partners in Learning โดยบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนผลงานของครูผู้ส่งผลงานเข้าประกวด และสามาถนำมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา หรือเผยแพร่สู่สาธารณะชนได้ทุกรูปแบบ โดยปราศจากข้อผูกมัดใดๆ ทั้งสิ้น เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะชนทุกรูปแบบ โดยลิขสิทธิ์ผลงานยังคงเป็นของเจ้าของผลงานที่ผลิตขึ้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทวงศึกษาธิการ และบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด โครงการ Partners in Learning ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อเนื้อหาสาระ และผลงานดังกล่าว

6.
ครูที่เคยได้รับรางวัลจากกิจกรรม Thailand Innovative Teachers Leadership ทุกรางวัล ทุกภูมิภาค ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสแก่เพื่อนครูจากทั่วประเทศ

7.
โครงการ Partners in Learning โดย บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ไม่สนับสนุนการคัดลอกผลงาน หรือคัดลอกเนื้อหามาโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่ได้ใส่ข้อมูลอ้างอิงแหล่งที่มา ซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หากตรวจพบถือว่าขาดคุณสมบัติในการแข่งขัน และถือว่าสละสิทธิ์การแข่งขัน และรับรางวัลแม้จะประกาศผลไปแล้ว ทางคณะกรรมการฯ สามารถเรียกคืนรางวัลได้

8.
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้อมูลในส่วนหนึ่งส่วนใดก็ตาม ทั้งในใบสมัคร และแบบนำเสนอผลงาน “ครูผู้ส่งผลงาน” สามารถทำได้ โดยการทำหนังสือชี้แจงสาเหตุพร้อมลงนามรับรองโดยผู้อำนวยการโรงเรียน ส่งมาที่ ผู้จัดการ-ผู้บริหารโครงการ | คุณเรวดี รามสูตร| ตู้ ปณ. 18 ปณศ.หลักสี่ กรุงเทพ 10210 ทั้งนี้การพิจารณาอนุมัติขึ้นอยู่กับ ผู้จัดการ-ผู้บริหารโครงการฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • ติดตามความคืบหน้ากิจกรรมและโครงการอย่างต่อเนื่องที่ แฟนเพจ Thailand Partners in Learning https://www.facebook.com/PILThailand
 • ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ผู้บริหารโครงการ บริษัท ดิ แอคมี่ คิว-1 จำกัด หรือ Email : ITLA2012@pil.in.th