IT Youth Challenge 2013

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 3เงื่อนไขการแข่งขัน

หัวข้อการแข่งขัน

การประยุกต์ใช้โปรแกรม Kodu
ในการสร้างสรรค์งานและออกแบบภูมิทัศน์ (Landscape) ในรูปแบบสามมิติ

โปรแกรมที่ใช้ในการแข่งขัน
KODU (Landscape Design)Microsoft Paint

เป้าหมายผลงาน
สร้างภูมิทัศน์สามมิติ จำลองสถานที่สำคัญของโลก

 เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน
  • ความซับซ้อนของพื้นที่
  • เอกลักษณ์ที่ชัดเจนของสถานที่
  • ความคิดสร้างสรรค์
  • การให้สี มิติ และเทคนิคพิเศษ

 แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม และตัวอย่าง
 ดาวน์โหลดโปรแกรม
 ใบสมัคร คลิกที่นี่

 สอบถามข้อมูล หรือส่งผลงาน
ทาง Email : ITYC2013@pil.in.th

ปิดรับสมัคร-ส่งผลงาน 18 มกราคม 2556

 

รางวัลเกียรติยศ


รางวัลที่ 1โรงเรียน: ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
ครู : เกียรติบัตร
นักเรียน : เหรียญทอง-เกียรติบัตร


รางวัลที่ 2


ครู : เกียรติบัตร
นักเรียน : เหรียญเงิน-เกียรติบัตร


รางวัลที่ 3


ครู : เกียรติบัตร
นักเรียน : เหรียญทองแดง-เกียรติบัตร


รางวัลชมเชย


ครู : เกียรติบัตร
นักเรียน : เกียรติบัตร


ผ่านรอบคัดเลือกนักเรียน : เกียรติบัตร
(การสมัครต้องสมบูรณ์ครบทุกขั้นตอน)