IT Youth Challenge 2013

ระดับอนุบาล 1-3เงื่อนไขการแข่งขัน

หัวข้อการแข่งขัน

การสร้างสรรค์และวาดภาพ
ด้วยโปรแกรม Microsoft Paint

โปรแกรมที่ใช้ในการแข่งขัน
 Microsoft PaintMicrosoft Paint Version Windows7 ขึ้นไป

เป้าหมายผลงาน
สร้างสรรค์ภาพวาด และตกแต่งจากโครงสร้างที่มีอยู่
(ดาวน์โหลดกรอบภาพขนาด 5x5 นิ้ว คลิกที่นี่)

 เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน
  • การต่อยอดความคิดสร้างสรรค์
  • การให้สี แรเงา และรูปทรง
  • องค์ประกอบภาพ

 แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม และตัวอย่าง
 ใบสมัคร คลิกที่นี่

 สอบถามข้อมูล หรือส่งผลงาน
ทาง Email : ITYC2013@pil.in.th

ปิดรับสมัคร-ส่งผลงาน 18 มกราคม 2556

 

รางวัลเกียรติยศ


รางวัลที่ 1โรงเรียน: ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
ครู : เกียรติบัตร
นักเรียน : เหรียญทอง-เกียรติบัตร


รางวัลที่ 2


ครู : เกียรติบัตร
นักเรียน : เหรียญเงิน-เกียรติบัตร


รางวัลที่ 3


ครู : เกียรติบัตร
นักเรียน : เหรียญทองแดง-เกียรติบัตร


รางวัลชมเชย


ครู : เกียรติบัตร
นักเรียน : เกียรติบัตร


ผ่านรอบคัดเลือกนักเรียน : เกียรติบัตร
(การสมัครต้องสมบูรณ์ครบทุกขั้นตอน)